Dziś jest środa, 17 lipiec 2024. Imieniny: Anety, Aleksego

Sakramenty

Sakrament Chrztu Świętego

 1. W naszej parafii sakramentu chrztu św. udziela się w niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12:00.
 2. Dziecko do sakramentu chrztu św. należy zgłosić w biurze parafialnym miesiąc przed planowanym terminem chrztu.
 3. Rodzice dziecka przedstawiają w Biurze Parafialnym następujące dokumenty:
  - akt urodzenia dziecka z USC,
  - adres i dane rodziców chrzestnych,
  - zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą oni pełnić tę funkcję (jeśli nie są oni naszymi parafianami),
  - zaświadczenie od katechety (jeśli rodzice chrzestni są uczniami szkoły średniej).
 4. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kościelnego (kan. 874) funkcję rodziców chrzestnych mogą pełnić osoby, które:
  - ukończyły 16 rok życia,
  - przyjęły sakrament bierzmowania,
  - są wierzącymi i praktykującymi katolikami (rodzicem chrzestnym nie może zostać osoba żyjąca w związku niesakramentalnym).


Sakrament Bierzmowania

Obowiązki kandydata do bierzmowania:
 • Udział w liturgii Mszy św. w niedziele, święta oraz w wyznaczonych nabożeństwach okresowych (roraty, różaniec, rekolekcje, itd.).
 • Spowiedź święta w pierwsze piątki miesiąca.
 • Uczestnictwo w wyznaczonych spotkaniach formacyjnych (parafia, sala katechetyczna).
 • Dobra ocena z religii i odpowiednie zachowanie na katechezie w szkole (opinia katechety) oraz na wyznaczonych spotkaniach formacyjnych.
 • Dostarczenie aktu chrztu (dotyczy osób, których akt chrztu został sporządzony w innej parafii niż nasza).


Sakrament Eucharystii


Sakrament Pokuty i Pojednania


Sakrament Namaszczenia Chorych


Sakrament Małżeństwa

 1. Sakrament małżeństwa mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 2. Narzeczeni powinni zgłosić się w biurze parafialnym najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.
 3. Narzeczeni powinni przedstawić następujące dokumenty:
  - aktualne świadectwo chrztu św. (nie starsze niż 6 miesiecy) z wpisem o przyjęciu sakramentu bierzmowania
  - dowód osobisty,
  - dokumenty z datą I komunii św.,
  - ostatnie świadectwo nauki religii,
  - wdowcy powinni przedstawić akt zgonu małżonka,
  - dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego o stanie wolnym.
 4. Kiedy narzeczeni ustalą w biurze parafialnym datę ślubu, a chcą by podczas Mszy św. ślubnej grał organista, powinni się z nim skontaktować.
 5. Nauki przedślubne: składają się z części teologicznej (prowadzi ksiądz) i praktycznej (prowadzą doradcy poradnictwa rodzinnego). W kursie mogą wziąć udział:
  - osoby, z których przynajmniej jedna mieszka na terenie parafii,
  - osoby, które wstępują w związek małżeński w naszym kościele,
  - studenci zamieszkujący na terenie naszej parafii.


Sakrament Święceń